Kvalitet och Miljö

ÅSÖ satsar på kvalitet, hälsa och miljö

Vårt kvalitetsarbete bygger på förtroende, ansvar, engagemang och kompetens. De produkter vi erbjuder uppfyller samhällets stränga krav på livsmedel vad gäller innehåll och hantering. Det är också mycket viktigt att våra leverantörer kan garantera att framställningen av produkterna vi köper har tillverkats och skördats på ett etiskt och korrekt sätt.

Som ni ser nedan så har vi certifikat både vad gäller IP och ekologiska varor vilket borgar för att både vi och våra leverantörer lägger allra högsta vikt vid dessa frågor.

Cert.
Felchlin Certifikat
Certifikat
Certifikat