Hör Daniel Roos berätta om hur arbetet ser ut innan Nobeldesserten bestäms och tas fram. För femte året i rad gör han återigen en Nobeldessert baserad på produkter från oss på ÅSÖ!